Information

Stort Genbrugs Supermarked

Komisen

Stadepladsen

 

 • Stadepladsen bestilles i butikken eller på Komisen.dk og betales altid forud. Betalt stadeplads refunderes ikke.

 

 • Stadepladsen har du fra butikkens åbningstid den dato du har booked staden.

 

 • Komisen tager 15% i kommission af salget fra din stade. Du betaler ikke moms eller skat af dit salg.

 

 • Ting til salg må kun placeres på reolen, gulvplads og tøjstativ.

 

 • Der må ikke sælges fødevarer, dagligvarer, alkohol, tobak, våben, hårde hvidevarer, ulovlige kopivarer, porno, farlige væsker og materialer. Vi forbeholder os ret til at fjerne ting, hvis vi finder dem upassende.

 

 • Ting uden priser sættes på reolen for ”Ting uden priser”, som tømmes hver 14. dag, hvorefter de tilfalder Komisen.

 

 • Du må kun bruge de udleverede prislabels på dine ting. Skriv varens art og pris - tydeligt med kuglepen eller tusch. Brug et ny prismærke, hvis prisen ændres eller er ulæselig. Varer med rettet pris på prismærket, vil blive afvist i kassen.

 

 • Sælger skal have fuld ejendomsret og rådighed over alle genstande, der sælges fra den lejede stade. Selve staden må ikke flyttes eller ændres. Det er ikke tilladt at skilte, klistre eller fastgøre ting på staden.

 

 • Det er ikke tilladt at lægge egne eller andres ejendele på andre stader end den, prismærket oplyser. Har du flere stader og flytter ejendele imellem disse, skal du påsætte nye prislabels.

 

Sikring af dine ting

 

 • Du kan gratis sætte 1-2 kostbare ting i vores aflåste glasmontre - hvis der er plads og som kun personalet har nøgler til.

 

 • Alarmer til tøj og ting er gratis.

 

Udløb af din stadeperiode

 

 • Din stade skal være tømt den sidste dag før lukketid.

 

 • Du må IKKE fjerne prismærkerne, da en medarbejder kontrollerer, hvad der pakkes ned.

 

 • Ting uden prismærker kan ikke fjernes fra butikken.

 

 • Du har selv ansvaret for at gøre os opmærksomme på ting i glasmontrer og på gallerihylderne.

 

 • Hvis du ikke selv får tømt din stade, gør vi det for 100 kr.

 

 • Hvis du ikke straks henter dine ting, opmagasinerer vi dem i 1 uge, hvorefter de tilfalder Komisen.

For håndtering af dette opkræver vi 100 kr.

 

Udbetaling efter endt stadeperiode

 

 • Senest 14 dage efter stadeperiodens udløb modtager du overskuddet fra dit salg som overføres direkte til din bankkonto.

 

 • Af sikkerhedsmæssige hensyn opbevarer vi ikke kontanter i forretningen og udbetaler derfor ikke kontant efter endt stadeperiode.

 

 • Har du lejet en stade i 4 uger eller mere, har du mulighed for at få udbetalt et a’konto beløb en gang om måneden.

 

 

Fortrydelsesret og reklamationsret

 

 • Alle solgte ting er købt som beset, og der kan ikke reklameres over disse. Der er ingen returret på købte ting.

 

Fortrolighed

 

 • Alle dine oplysninger behandles fortroligt. Vi samarbejder dog om nødvendigt med politiet.

 

Ansvar/tyveri

 

 • Komisen er ikke ansvarlig for stjålne, tabte eller ødelagte ting.

 

 • Komisen er opmærksom på tyve.

 

 • Vi er ikke erstatningsansvarlige i tilfælde af tyveri, hærværk, indbrud, storm, brand eller vandskade. I disse tilfælde er du som kunde normalt dækket af din indboforsikring.

 

 

KOMISEN

PRØV DET.